Dawniej pmax.pl teraz maszynystigo.pl – rozwijamy się dla Ciebie 🙂 

Szczegóły zgód na kontakt

ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

ZGODA NA WYSYŁKI MAILOWE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących produktów i usług oferowanych przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie.

ZGODA NA KONTAKT TELEFONICZNY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym numeru telefonu) podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. SP.K. w Krakowie dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Polityka prywatności strony maszynystigo.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

1. Definicje
1) STIGO – STIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Longinusa Podbipięty 29, 31-980 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458629, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9452173287, REGON: 122834328, kapitał zakładowy 50.000 PLN;

2. Cookies
pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, którego używa Użytkownik podczas korzystania z Serwisu Internetowego;

3.Prezes UODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;

4. Google Analytics
Oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;

5. Newsletter
Elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o produktach i usługach oferowanych przez STIGO;

6. Polityka Prywatności 
Niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych, ich przetwarzania oraz ochrony przez STIGO;

7. Serwis Internetowy – niniejsza strona internetowa o domenie https://stigo.com.pl prowadzona przez STIGO;

8. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Informacje o administratorze i przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STIGO SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Longinusa Podbipięty 29, 31-980 Kraków, numer KRS: 0000458629.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w STIGO SP. Z O.O. SP. K. można uzyskać pod adresem e – mail: IODO@stigo.com.pl
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
b. przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
c. przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji bezpośredniej (marketing bezpośredni) na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie STIGO SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Krakowie.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie lub przekazywanie informacji handlowych i marketingowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek wysłany na adres e-mail: IODO@stigo.com.pl
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wybranych przez Panią/Pana usług lub towarów, które mieszczą się w obrębie Pani/Pana zainteresowań i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową lub telefoniczną z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.