Dawniej pmax.pl teraz maszynystigo.pl – rozwijamy się dla Ciebie 🙂 

Jak wykorzystać system zmechanizowany do cięcia ręcznego?

W niektórych przypadkach tworzenie kodu CNC i wycinanie zmechanizowane, może okazać się mniej efektywne niż szybkie docięcie ręczne. Przykładem takiej sytuacji jest chęć po docinania nieregularnych ażurów, pozostałych po wycinaniu elementów, w celu zwiększenia dostępności do pozostałej części blachy. Tworzenie kodu, który odciąłby ażury i dopasowanie kształtu do wykrawek, może okazać się zadaniem trudnym i czasochłonnym. Dobrą praktyką w takich przypadkach jest szybkie ręczne docięcie arkusza. W newsletterze prezentujemy dwa sposoby na rozszerzenie systemu zmechanizowanego o cięcie ręczne: palnik ręczny oraz pilot zdalny.

Palnik ręczny

Pierwszym możliwym sposobem rozszerzenia systemu zmechanizowanego o cięcie ręczne jest dokupienie palnika ręcznego. Podłączenie takiego palnika do przecinarki Powermax nie sprawia najmniejszego problemu, co wynika z faktu zastosowania prostej w użyciu szybkozłączki w źródle oraz we wszystkich typach palników. Dzięki temu bez konieczności demontażu palnika zmechanizowanego możemy wykorzystać to samo źródło do cięcia ręcznego. Na Rysunku 1 przedstawiono przykład szybkozłączki wykorzystywanej w urządzeniach Powermax. Jest to złącze zaciskowe, do którego zwolnienia konieczne jest naciśnięcie tylko jednego przycisku. Na Rysunku 2 przedstawiono przykłady palników ręcznych, które dostępne są w ofercie. Palniki ręczne, w przeciwieństwie do zmechanizowanych, nie różnią się jedynie długością, ale także kątem pomiędzy główką palnika a pozostałą jego częścią. Wyróżniamy palniki ręczne o kącie 85° oraz 15°. Pozwala to na zwiększenie dostępu do elementu ciętego i zwiększenie wachlarza zastosowań systemu plazmowego.

Rys. 1 – Poglądowy rysunek podpinania palnika przy użyciu szybkozłączki.

Rys. 2 – Typy palników ręcznych wykorzystywanych w systemach do cięcia plazmowego Powermax: (A) palnik 85°, (B) palnik 15°. Dodatkowo palniki mogą różnić się także długością przewodu.

Pilot zdalny

Istnieje również drugi, tańszy sposób, aby wykorzystać system zmechanizowany do cięcia ręcznego. Polega on na dokupieniu zdalnego włącznika, który pozwala na uruchomienie procesu cięcia bez konieczności uruchamiania sterownika CNC i pisania kodu. Wykorzystanie takiego systemu do cięcia ręcznego wymaga jedynie wypięcia z portu CPC sterownika CNC i podłączenia zamiast niego pilota, oraz wymontowania końcówki palnika z konstrukcji stołu, aby móc ręcznie manewrować palnikiem i wycinać potrzebne kształty. Całość nie stanowi bariery ani pod kątem skomplikowania, ani pod kątem czasu przepięcia. Zdalne włączniki do palników zmechanizowanych mogą być podłączane do portu CPC w modelach Powermax 45, 65, 85, 105 i 125. Występują trzy typy zdalnych włączników, które różnią się między sobą tylko długością. Włącznik może mieć długość 7,6 m, 15,2 m lub 22,8 m. Na włączniku, zwanym także pilotem, znajduje się przycisk, który może przyjmować trzy stany. W środkowym położeniu urządzenie jest wyłączone. Przełączenie pilota do położenia lewego powoduje trwałe włączenie łuku (przycisk bistabilny) i konieczne jest ręczne wyłączenie łuku. Prawe położenie przycisku pilota pozwala na zajarzenie łuku, ale wymaga trzymania aktywnego przycisku, w celu jego podtrzymania, analogicznie do palników ręcznych (przycisk mono stabilny). Dzięki takiej konfiguracji mamy możliwość pracy z urządzeniem w sposób analogiczny zarówno do cięcia ręcznego, jak i cięcia zmechanizowanego. Pilot zdalny został przedstawiony na Rysunku 3.

Rys.3 – Przykład pilota zdalnego, który może zostać wykorzystany w systemie zmechanizowanym do cięcia ręcznego.

Oczywiście aby zweryfikować zasadność rozszerzenia systemu zmechanizowanego do innych rozwiązań, należy także wybrać odpowiedni palnik zmechanizowany. Ogólnie wyróżnić można dwa rodzaje takich palników, które mają różną długość samego palnika. Zastosowanie krótszego z nich ma uzasadnienie w przypadku chęci zwiększenia zwrotności systemu zmechanizowanego i zminimalizowania wysokości głowicy tnącej. Z punktu widzenia cięcia ręcznego nie ma jednak większej różnicy pomiędzy obydwoma palnikami, a wręcz bezpieczniejsze jest zastosowanie tego o standardowej długości palnika. Dodatkowo należy nadmienić, że do rozwiązań 3D w systemach zmechanizowanych wykorzystywane są specjalne palniki zrobotyzowane, wytrzymałe na wygięcia w różnych osiach i o profilu pozwalającym na zastosowanie różnych chwytaków do ich trzymania. Również w przypadku takich palników możliwe jest zastosowanie pilota do ręcznego uruchomienia układu, pamiętając jednak, że odpięcie palnika zrobotyzowanego może okazać się trudniejsze i bardziej czasochłonne niż standardowego palnika zmechanizowanego. Wykorzystanie systemów zmechanizowanych do cięcia ręcznego jest możliwe dzięki dwóm rozwiązaniom. Pierwsze z nich to dokupienie palnika ręcznego i podłączenie go do źródła plazmowego, drugie zaś to zakup zdalnego pilota i wymontowanie palnika zmechanizowanego ze stołu CNC. Pierwsze z rozwiązań jest droższe, ale pozwala na wykorzystanie maksimum możliwości systemu. Drugie rozwiązanie jest tańsze, ale z powodu stosowania palnika zmechanizowanego wymaga większej uwagi i ma ograniczone zastosowanie.

Formularz kontaktowy

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz doradztwa w sprawie maszyn? Skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie pomożemy.